Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000100
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Dětské dopravní hřiště v areálu základní školy Bílovecká ve Svinově“, v k.ú. Svinov, obec Ostrava (dále jen stavba) ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou dokumentací změny stavby před dokončením, kterou zpracoval Ing. Roman Fildán, IČO: 75379007, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, Orlová – Lutyně v únoru 2018.
 • Předpokládaná hodnota
  17 683 195,81 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.4.2018 14:04:22
 • Poslední změna
  3.10.2019 12:35:57, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  18.5.2018 10:30:00
 • Kontaktní osoba
  Jan Lasevič, tel: 599442356, jlasevic@ostrava.cz
 • Další informace
  V rámci souborného projektového záměru budou stavební práce zahájeny objektem SO 001 Příprava území, následovat budou objekty podzemních sítí SO 301 Odvodnění, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Uložení stávajících sdělovacích a elektro kabelů do chrániček, SO 601 Přípojka el. NN, PS 101 Světelně signalizační zařízení a PS 102 Kamerový dohledový systém. Následně bude zahájen objekt SO 101 Hřiště a následovat bude opět další navazující objekt SO 702 Další vybavení hřiště. Posledním realizovaným stavebním objektem bude SO 801 Úprava území. V rámci objektů SO 001 Příprava území, 101 Hřiště a 801 Úprava území se předpokládá rozdělení stavby celkem do tří etap.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26177005 COLAS CZ, a.s. CZ 21 396 666,93 Kč s DPH 17 683 195,81 Kč bez DPH
45274924 EUROVIA CS, a.s. CZ 21 052 889,01 Kč s DPH 17 399 081,83 Kč bez DPH
25396544 Ostravské komunikace, a.s. CZ 19 460 665,78 Kč s DPH 16 083 194,86 Kč bez DPH
26271303 Skanska a.s. CZ 22 083 528,50 Kč s DPH 18 250 850,00 Kč bez DPH
25864092 STAVIA - silniční stavby, a.s. CZ 18 785 552,78 Kč s DPH 15 525 250,23 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  STAVIA - silniční stavby, a.s., IČ: 25864092, CZ
 • Nabídková cena
  18 785 552,78 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  27.7.2018 14:25:00
 • Cena dle smlouvy
  19 577 120,45 Kč s DPH (16 179 438,39 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  19 577 120,45 Kč s DPH (16 179 438,39 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  5 231 404,73 Kč s DPH (4 323 474,98 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)