Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Revitalizace zahrady Armády spásy

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000101
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby „Revitalizace zahrady areálu Armády spásy v Ostravě - sportoviště - rekreační plocha“ na pozemku parc. č. 2206/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost ATELIER 38 s.r.o., se sídlem: Porážková 20/1424, 702 00 Ostrava, IČO: 008 45 451, v říjnu 2017, č. zakázky: A3817028.
  V rámci stavby bude na předmětném pozemku umístěno několik zahradních objektů, budou zde realizovány zpevněné a nezpevněné komunikace a plochy doplněné o mobiliář, hřiště pro pétanque a zahradní domek.
 • Předpokládaná hodnota
  4 492 831,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  2.5.2018 12:25:49
 • Poslední změna
  6.12.2018 09:34:45, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  24.5.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Kateřina Richterová, tel: 599443018, krichterova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
04670329 šmíragroup a.s. CZ 4 948 340,42 Kč s DPH 4 089 537,54 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  šmíragroup a.s., IČ: 04670329, CZ
 • Nabídková cena
  4 948 340,42 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  25.6.2018 10:34:00
 • Cena dle smlouvy
  4 948 340,42 Kč s DPH (4 089 537,54 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  4 948 340,42 Kč s DPH (4 089 537,54 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva_2177_2018.pdf (pdf, 1015.93 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/b143223efbc24c7/5b31fab6df3c8Smlouva-2177-2018.pdf
  uveřejněno 26.6.2018 10:35:10 uživatelem Kateřina Richterová

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)