Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Berma řeky Ostravice - komunikace a opevnění

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000095
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem je:
  - realizace stavby „Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost Projekt 2010, s.r.o. se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava, IČO: 48391531, pod číslem zakázky 46 194 v únoru 2018, jedná se o stavební úpravu komunikace pro pěší, která se nachází na levém břehu řeky Ostravice, v poškozených úsecích bude stávající vrstva odstraněna a nahrazena novou konstrukcí s dlážděným žulovým povrchem,
  - realizace stavby „Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice – Moravský břeh – SO 03“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. se sídlem: Hrabákova 1780/5, 702 00 Ostrava, IČO: 47678798, pod číslem zakázky A.243.2 v prosinci 2016, jedná se o realizaci stavebního objektu SO 03 Plochy u spodního stupně, v předmětném území bude provedeno zpevnění břehů a bermy řeky Ostravice, opevnění bude provedeno formou zatravněné dlažby z lomového kamene.
 • Předpokládaná hodnota
  15 796 580,38 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  23.5.2018 09:03:57
 • Poslední změna
  10.2.2021 08:17:54, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  13.6.2018 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Aleš Horák, tel: 599443012 , ahorak@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
27720161 HYDRO & KOV s.r.o. CZ 18 822 222,00 Kč s DPH 15 555 555,00 Kč bez DPH
45193118 Lesostavby Frýdek-Místek a.s. CZ 18 976 430,00 Kč s DPH 15 683 000,00 Kč bez DPH Druhý účastník: K2 stavební Moravia s.r.o., IČO: 28573994

Jedná se o sdružení účastníků.

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Lesostavby Frýdek-Místek a.s., IČ: 45193118, CZ
 • Nabídková cena
  18 976 430,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  17.9.2018 13:00:00
 • Cena dle smlouvy
  20 479 504,67 Kč s DPH (16 925 210,47 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  103 184,20 Kč s DPH (85 276,20 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  12 279 448,53 Kč s DPH (10 148 304,47 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  7 758 747,37 Kč s DPH (6 412 187,91 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)