Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Odkanalizování lokality Na Pastvinách

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000115
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Realizace stavby „Odkanalizování lokality Na Pastvinách“ v k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost HGE, s.r.o. se sídlem: Do Špice 749/10, 725 29 Ostrava v 06/2017 pod č. zakázky 09-0002-2017.
 • Předpokládaná hodnota
  5 959 345,78 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  4.6.2018 15:17:51
 • Poslední změna
  19.6.2019 07:35:35, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  13.6.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Aleš Horák, tel: 599443012 , ahorak@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26843099 Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o. CZ 6 231 769,42 Kč s DPH 5 150 222,66 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o., IČ: 26843099, CZ
 • Nabídková cena
  6 231 769,42 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  9.7.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  6 231 769,42 Kč s DPH (5 150 222,66 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  6 231 769,42 Kč s DPH (5 150 222,66 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  2 880 469,21 Kč s DPH (2 380 553,07 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva_2465_2018.pdf (pdf, 871.53 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/b7fbbce2345d777/5b4df711ba043Smlouva-2465-2018.pdf
  uveřejněno 17.7.2018 16:03:16 uživatelem Ing. Aleš Horák

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)