Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Realizace odborných učeben

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000087
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky, realizovaného projektu "Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II" vedeného v Integrovaném regionálním operačním programu, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004779, je poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k modernizaci a vytvoření nových odborných učeben (multimediálních, architektonické učebny, přírodovědných učeben se zaměřením na experimenty z fyziky, chemie a biologie, robotiku, přírodovědu, IT, techniku a řemeslné dílny).
 • Předpokládaná hodnota
  10 308 048,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  11.6.2018 07:24:52
 • Poslední změna
  4.3.2020 07:36:45, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  16.7.2018 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
15526691 KDZ, spol. s r.o. CZ 12 450 625,00 Kč s DPH 10 289 773,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691, CZ
 • Nabídková cena
  12 450 625,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  17.9.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  12 450 625,00 Kč s DPH (10 289 773,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  12 450 625,00 Kč s DPH (10 289 773,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva_3104_2018.pdf (pdf, 2.65 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/ff09dd601bbe69f/5ba233b1c7c69Smlouva-3104-2018.pdf
  uveřejněno 19.9.2018 13:33:01 uživatelem Ing. Ivana Růžičková

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)