Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Cesta vody a Park nad rybníkem (IZ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000108
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování investičního záměru (dále jen „IZ“) jako jednoho z podkladů předprojektové přípravy pro realizaci projektu „Cesta vody a Park nad rybníkem“, v zájmovém území v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava.
  Předmět IZ:
  - Návrh koncepce přírodě blízkých úprav údolí Výškovického potoka a bezejmenných bočních přítoků (pramenišť) „Cesty vody“.
  - Návrh nového „Parku nad rybníkem“ ve vazbě na projekt „Cesta vody“, který představuje pomyslnou vstupní bránu do údolí Výškovického potoka z přilehlého sídliště.
  - Projednání IZ s dotčenými orgány státní správy, se správci IS a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmětný IZ týká.
  - Kvalifikovaný odhad nákladů přípravy projektu na zpracování PD ve všech stupních.
  - Analýza majetkoprávních vztahů.
  - Rozdělení na staveb. objekty dle financovatelnosti z externích zdrojů.
  - Zpracování biologického průzkumu.
  - Zpracování veškerých dalších průzkumů nezbytně nutných pro zpracování IZ.
 • Předpokládaná hodnota
  600 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  30.7.2018 08:39:59
 • Poslední změna
  21.1.2019 13:52:30, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Ing. Kamila Vasilová, tel: 599442345, kvasilova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
12126365 Ing. Ivan Tachezy CZ 687 280,00 Kč s DPH 568 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Ing. Ivan Tachezy, IČ: 12126365, CZ
 • Nabídková cena
  687 280,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  24.7.2018 13:28:00
 • Cena dle smlouvy
  687 280,00 Kč s DPH (568 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  687 280,00 Kč s DPH (568 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)