Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava (TDS, BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000134
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v rámci realizace stavby "Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava" v k.ú.Pustkovec, obec Ostrava (ORG 8141).
 • Předpokládaná hodnota
  5 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.7.2012 15:09:08
 • Poslední změna
  3.2.2015 12:41:54, Ing. Ivana Růžičková
 • Lhůta pro podání nabídek
  4.6.2012 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
15028909 B K N, spol. s r.o. CZ 5 400 000,00 Kč s DPH
25394983 ČECH - ENGINEERING, a.s. CZ 2 592 000,00 Kč s DPH
48392928 CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. CZ 3 048 000,00 Kč s DPH
25905813 DaF - PROJEKT s.r.o. CZ 2 496 000,00 Kč s DPH
25873962 Ekological Consulting a.s. CZ 1 252 800,00 Kč s DPH
46198652 Ing. Zdeněk Křiva CZ 3 456 000,00 Kč s DPH
48394637 INKOS-OSTRAVA a.s. CZ 3 504 000,00 Kč s DPH
47155370 Investing servis s.r.o. CZ 2 395 200,00 Kč s DPH
29211751 INVIN s.r.o. CZ 2 850 000,00 Kč s DPH
27814742 JS Property, a.s. CZ 778 080,00 Kč s DPH
60734396 K4 a.s. CZ 2 880 000,00 Kč s DPH
47155337 OSA projekt s.r.o. CZ 2 340 000,00 Kč s DPH
28571690 SAFETY PRO s.r.o. CZ 1 013 760,00 Kč s DPH
48589241 SGS Czech Republic, s.r.o. CZ 3 377 280,00 Kč s DPH
27738876 STAVCON s.r.o. CZ 1 066 800,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  JS Property, a.s., IČ: 27814742, CZ
 • Nabídková cena
  778 080,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  778 080,00 Kč s DPH (648 400,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  778 080,00 Kč s DPH (648 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)