Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rozšíření areálu VTP Ostrava (PD, IČ, AD)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000036
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování PD pro územní řízení, PD pro stavební řízení, PD pro zhotovitele stavby a plánu BOZP, výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby "Rozšíření areálu VTP Ostrava, I. etapa" v Ostravě - Pustkovci.
 • Předpokládaná hodnota
  7 916 500,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  29.5.2012 11:46:36
 • Poslední změna
  5.6.2018 14:44:53, Ing. Ivana Růžičková
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz
 • Další informace
  Účastníci sdružení:
  IČ: 26817853, KANIA a.s., CZ
  IČ: 60193280, VPÚ DECO PRAHA a.s., CZ

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26817853 Sdružení KANIA a VPÚ DECO PRAHA CZ 1 772 400,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Sdružení KANIA a VPÚ DECO PRAHA, IČ: 26817853, CZ
 • Nabídková cena
  1 772 400,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  2 043 600,00 Kč s DPH (1 703 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2012
  290 400,00 Kč s DPH (242 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2013
  655 200,00 Kč s DPH (546 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2014
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2015
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2016
  108 900,00 Kč s DPH (90 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 006 100,00 Kč s DPH (838 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)