Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000001
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace skrápěcího zařízení ve strojovnách zimních stadiónů ČEZ Aréna a SAREZA a dále dodávka a instalace systému na detekci amoniaku a optického a akustického signalizačního zařízení v okolí těchto zimních stadiónů včetně napojení na Integrované bezpečnostní centrum. Součástí předmětu veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace a informační kampaň pro obyvatele města.
 • Předpokládaná hodnota
  2 421 284,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  12.2.2013 13:04:31
 • Poslední změna
  12.4.2013 07:04:23, Ing. Petr Měkýš
 • Lhůta pro podání nabídek
  7.3.2013 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Petr Měkýš, tel: 599442356 , pmekys@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47119209 ENVItech Bohemia s.r.o. CZ 2 790 836,00 Kč s DPH
62360248 MSA Safety Czech, s.r.o. CZ 3 690 137,00 Kč s DPH
00671363 Technologie 2000 spol. s r.o. CZ 2 924 570,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)