Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Regenerace brownfields-rozšíření výukového areálu Bělský les (TDS+BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000066
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon technického dozoru stavebníka a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "BOZP") včetně zpracování Plánu BOZP a jeho průběžné aktualizace při realizaci stavby "Regenerace brownfields-rozšíření výukového areálu Bělský les"
 • Předpokládaná hodnota
  350 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  17.4.2013 10:49:21
 • Poslední změna
  18.6.2013 14:16:15, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  29.4.2013 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Fatková, tel: 599442373 , ifatkova@ostrava.cz
 • Další informace
  Předpokládá se, že veřejná zakázka bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)