Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě-Proskovicích (SO 04, SO 05)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000037
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavby "Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě-Proskovicích - SO 04 Kanalizace ul. Ztracená, SO 05 Dolový potok" v k.ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavba bude realizována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zak. č. 23/2008 zpracované v červenci 2012 Ing. Josefem Rechtikem, v rozsahu rozhodnutí č. 867/12/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla ze dne 3.10.2012, vydané odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy a v souladu se smlouvou č. 152314 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a s Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek, vydání č. 5 s účinností vydání od 25.7.2012 umístěných na webových stránkách www.ovak.cz.
 • Předpokládaná hodnota
  5 060 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  25.4.2013 14:25:00
 • Poslední změna
  13.10.2014 15:08:38, Ing. Ivana Růžičková
 • Lhůta pro podání nabídek
  13.5.2013 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Sandra Kyselá, tel: 599442035 , skysela@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47676175 AWT Rekultivace a.s. CZ 3 977 607,00 Kč s DPH
47666374 HYDROSPOR spol. s r.o. CZ 3 987 227,00 Kč s DPH
28573994 K2 stavební Moravia s.r.o. CZ 3 189 213,00 Kč s DPH
74591657 Martin Horák CZ 4 237 410,00 Kč s DPH
26843099 Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. CZ 4 782 541,00 Kč s DPH
26826437 NEVIS Opava s.r.o. CZ 4 716 338,00 Kč s DPH
41035704 STASPO, spol. s r.o., CZ 4 477 202,00 Kč s DPH
64615391 TALPA - RPF, s.r.o. CZ 4 174 523,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  K2 stavební Moravia s.r.o., IČ: 28573994, CZ
 • Nabídková cena
  3 189 213,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  3 471 714,00 Kč s DPH (2 869 185,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  3 471 714,00 Kč s DPH (2 869 185,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)