Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Sportovní areál U Cementárny (PD, IČ, AD, BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000018
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování PD pro územní řízení a PD pro stavební řízení v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby, výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, výkon funkce koordinátora BOZP během přípravy stavby, výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby "Sportovní areál U Cementárny" v k.ú.Zábřeh.
 • Předpokládaná hodnota
  3 300 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  4.6.2012 14:36:47
 • Poslední změna
  28.11.2014 08:41:42, Ing. Ivana Růžičková
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47155337 OSA projekt s.r.o. CZ 1 104 000,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  OSA projekt s.r.o., IČ: 47155337, CZ
 • Nabídková cena
  1 104 000,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  1 331 830,00 Kč s DPH (1 103 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 331 830,00 Kč s DPH (1 103 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2013
  1 001 500,00 Kč s DPH (827 686,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)