Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Pavilon evoluce - umělá vegetace

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000075
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky označené "Pavilon evoluce - umělá vegetace" je vytvoření funkční výzdoby v podobě umělé vegetace, imitující tropickou džungli v Pavilonu evoluce v ZOO Ostrava. Jedná se především o vytvoření a dodání umělých stromů, termitiště a hnízda, včetně montáže a instalace. Součástí předmětu plnění je také předložení 3D modelu. Dílo bude provedeno dle dokumentace zpracované společností ATELIER GHM veřejná obchodní společnost v 03-08/2013.
  V pavilonu se budou vyskytovat tři hlavní expozice - expozice šimpanzů, expozice kočkodanů a vodní expozice. Dále zde budou drobné doplňkové expozice.
  Materiálové provedení:
  Pro výrobu stromů včetně kořenů, větví a lián, doplňkových kořenů i všech ostatních prvků umělé vegetace v celé expozici bude použit skelný laminát v netoxickém potravinářském provedení. Na místě instalace dodělávané části povrchu (spoje mezi kořeny, kmenem a větvemi, houby, suky) budou vytvářeny pomocí speciální kompozitní modelovací hmoty s potravinářským atestem. Pro patinování budou rovněž používány barvy s příslušným atestem.
  Toto provedení zaručuje hygienickou nezávadnost, bude docházet k přímému styku výrobků s chovanými opicemi, potravinami i lidmi.
  Prostory pro vytvoření umělé tropické vegetace je možno rozdělit do tří základních typů:
  - umělá tropická vegetace v prostoru návštěvnické trasy (součástí je i vodní expozice)
  - umělá tropická vegetace v expozici kočkodanů
  - umělá tropická vegetace v expozici šimpanzů
  Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 v rámci projektu "Pavilon evoluce".
 • Předpokládaná hodnota
  6 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  13.9.2013 10:13:53
 • Poslední změna
  17.1.2014 10:22:33, Sandra Kysela
 • Lhůta pro podání nabídek
  11.11.2013 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Sandra Kyselá, tel: 599442035 , skysela@ostrava.cz
 • Další informace
  Zrušení veřejné zakázky:
  Po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka, a tudíž zadavatel v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona toto zadávací řízení zrušil.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
350284756 ASD s.c. PL 5 142 500,00 Kč s DPH
25840720 Axiom line spol. s r.o. CZ 7 593 960,00 Kč s DPH
27800466 Bystroň group a.s. CZ 7 252 135,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)