Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Komunikace, chodníky a parkovací plochy u býv. kina Mír

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000114
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavby "Komunikace, chodníky a parkovací plochy u býv. kina Mír" k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. Podkladem pro realizaci stavby je projektová dokumentace pro provádění stavby "Komunikace, chodníky a parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír", kterou zpracovala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. v květnu 2014, zak. č. 130119.
 • Předpokládaná hodnota
  2 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  4.7.2014 10:11:42
 • Poslední změna
  27.8.2014 07:24:03, Ing. Martina Bittová
 • Lhůta pro podání nabídek
  28.7.2014 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martina Bittová, tel: 599442074 , mbittova@ostrava.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)