Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000260
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  soutěžní dialog
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je poskytování souhrnu služeb souvisejících s uvedením do provozu a zajištěním provozu systému sdružených nákupů (dále též jen "SSN") zadavatele (tj. magistrátu, městských obvodů, městské policie, příspěvkových organizací zřizovaných magistrátem a městskými obvody, obchodních společností, které jsou či budou ovládány zadavatelem).
  Cílem realizace soutěžního dialogu je zajištění implementace a provozu maximálně efektivního komplexního nástroje (systému) pro pořizování zboží a služeb, příp. oprav a stavebních prací, zadavatelem a napříč shora uvedenými organizacemi. V tomto ohledu zadavatel předpokládá implementaci, zprovoznění a též administraci nákupního portálu a poskytnutí nástroje pro realizaci elektronických aukcí. Uchazeči mohou být nabídnuty i další nástroje sloužící ke zvýšení efektivity nákupů v podmínkách zadavatele coby územně samosprávného celku a jemu podřízených organizací (např. elektronické katalogy, controlling aj.). Plnění veřejné zakázky bude zahrnovat také administraci veřejných zakázek zadavatele v rámci SSN. Zadavatel rovněž předpokládá, že vybraný uchazeč bude do budoucna systém dále rozvíjet a přizpůsobovat novým nákupním potřebám zadavatele a shora uvedených organizací.
  Přesný rozsah a podmínky služeb bude předmětem jednání se zájemci v rámci soutěžního dialogu.
 • Předpokládaná hodnota
  56 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.10.2014 12:37:29
 • Poslední změna
  27.4.2016 07:16:40, Ing. Tomáš Smolík
 • Lhůta pro podání nabídek
  19.12.2014 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, tel: 596629503, vz@mt-legal.com
 • Další informace
  Výše uvedená lhůta pro podání nabídek je v tomto soutěžním dialogu lhůtou pro podávání žádostí o účast.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
27149862 eCENTRE, a.s. CZ 47 746 600,00 Kč s DPH Varianta 1.
25904957 Sentinet s.r.o. CZ 41 662 720,00 Kč s DPH Varianta 1.
29145121 Tender systems s.r.o. CZ 24 194 192,00 Kč s DPH Varianta 1.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)