Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dům pro rodinu a sociální péči (PD+AD+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000161
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování dokumentací a výkon níže uvedených činností v rámci stavby "Dům pro rodinu a sociální péči" v k.ú. Zábřeh - VŽ (městský obvod Vítkovice), obec Ostrava.
  Rozsah plnění:
  - vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
  - vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení,
  - vypracování dokumentace pro provádění stavby,
  - vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizace po dobu přípravy stavby,
  - výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení,
  - výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
 • Předpokládaná hodnota
  1 874 005,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.9.2015 12:09:06
 • Poslední změna
  8.4.2021 11:05:54, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  6.10.2015 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Tomáš Grasser, tel: 599 443 018, tgrasser@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
41033078 MARPO s.r.o. CZ 847 000,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  MARPO s.r.o., IČ: 41033078, CZ
 • Nabídková cena
  847 000,00 Kč s DPH
 • Uhrazená cena
  238 370,00 Kč s DPH (197 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)