Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám (PD+AD+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000174
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektových dokumentací ve stupních (DÚR+DSP+DPS) v rámci akce "Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám", a to pro:
  - Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.
  - Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o. ul. M. Majerové
  - Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o. ul. Polská
  - Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.
  - Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., ul. Korunní
  - Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., ul. B. Martinů
  - Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., ul. Čkalovova
  (dále jen "stavby") v obci Ostrava.
  Součástí předmětu veřejné zakázky je dále výkon inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru, vypracování plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích, včetně průběžné aktualizace (dále jen "BOZP") a výkonu koordinátora BOZP při přípravě projektových dokumentací.

 • Předpokládaná hodnota
  935 966,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  22.9.2016 13:51:49
 • Poslední změna
  2.1.2019 14:51:09, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  6.10.2016 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Lenka Jurníčková, tel: 599442035, ljurnickova@ostrava.cz
 • Další informace
  U této veřejné zakázky se předpokládá spolufinancování ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP") administrovaného prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "CRR").

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
48391531 Projekt 2010, s.r.o. CZ 919 600,00 Kč s DPH 760 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Projekt 2010, s.r.o., IČ: 48391531, CZ
 • Nabídková cena
  919 600,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  15.11.2016 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  919 600,00 Kč s DPH (760 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  919 600,00 Kč s DPH (760 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  868 780,00 Kč s DPH (718 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)