Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba (DÚR a IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000163
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba". Součástí předmětu veřejné zakázky je provedení geodetického zaměření řešeného území a provedení veškerých průzkumných prací nezbytných pro realizaci stavby.
 • Předpokládaná hodnota
  14 804 249,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  30.9.2016 08:59:32
 • Poslední změna
  2.5.2023 11:31:19, Lucie Kožaná
 • Lhůta pro podání nabídek
  23.11.2016 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Aleš Horák, tel: 599443012 , ahorak@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
42767377 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. CZ 14 217 500,00 Kč s DPH 11 750 000,00 Kč bez DPH
47307218 Konsorcium: AFIMP Ostrava CZ 15 379 100,00 Kč s DPH 12 710 000,00 Kč bez DPH AF-CITYPLAN s.r.o., IČO: 47307218 a IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČO: 27689328

Jedná se o sdružení účastníků.

45271895 METROPROJEKT Praha a.s. CZ 17 121 500,00 Kč s DPH 14 150 000,00 Kč bez DPH
44960417 Společnost pro DÚR „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“ CZ 10 540 743,18 Kč s DPH 8 711 358,00 Kč bez DPH SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO: 44960417 a Dopravní projektování, spol. s r.o., IČO: 25361520

Jedná se o sdružení účastníků.

48266230 Valbek, spol. s r.o. CZ 17 847 500,00 Kč s DPH 14 750 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Společnost pro DÚR „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“, IČ: 44960417, CZ
 • Nabídková cena
  10 540 743,18 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  10.2.2017 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  11 430 093,18 Kč s DPH (9 446 358,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  9 009 685,12 Kč s DPH (7 446 020,70 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  2 655 005,91 Kč s DPH (2 194 219,76 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  889 350,00 Kč s DPH (735 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)