Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000178
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.Českobratrská a ul.Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída, část 1. -ul.Českobratrská" v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost Báňské projekty Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841, zakázkové číslo: MMO7D001, v září 2012.
 • Předpokládaná hodnota
  46 866 282,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  11.1.2017 12:44:14
 • Poslední změna
  14.1.2019 08:31:39, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  13.2.2017 14:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martina Bittová, tel: 599442074 , mbittova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
02604795 ALPINE Bau CZ a.s. CZ 52 802 674,62 Kč s DPH 43 638 574,07 Kč bez DPH
47676175 AWT Rekultivace a.s. CZ 38 318 158,53 Kč s DPH 31 667 899,61 Kč bez DPH
26177005 COLAS CZ, a.s. CZ 39 191 447,70 Kč s DPH 32 389 626,20 Kč bez DPH
46577238 COMMODUM, spol. s r.o. CZ 35 394 551,25 Kč s DPH 29 251 695,25 Kč bez DPH
45274924 EUROVIA CS, a.s. CZ 37 865 654,59 Kč s DPH 31 293 929,41 Kč bez DPH
25317628 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. CZ 44 019 186,39 Kč s DPH 36 379 492,89 Kč bez DPH
46678468 HOCHTIEF CZ a. s. CZ 40 333 332,93 Kč s DPH 33 333 333,00 Kč bez DPH
47666374 HYDROSPOR spol. s r.o. CZ 35 372 791,63 Kč s DPH 29 233 712,09 Kč bez DPH
25855581 JANKOSTAV s.r.o. CZ 43 345 459,77 Kč s DPH 35 987 983,28 Kč bez DPH
25890981 KR OSTRAVA a.s. CZ 38 417 500,00 Kč s DPH 31 750 000,00 Kč bez DPH
26843099 Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o. CZ 43 318 415,30 Kč s DPH 35 800 343,22 Kč bez DPH
41035704 STASPO, spol. s r.o. CZ 33 483 989,26 Kč s DPH 27 672 718,40 Kč bez DPH
60838744 STRABAG a.s. CZ 35 485 477,78 Kč s DPH 29 326 841,14 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  STASPO, spol. s r.o., IČ: 41035704, CZ
 • Nabídková cena
  33 483 989,26 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  24.3.2017 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  48 318 717,42 Kč s DPH (39 932 824,32 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  48 318 717,42 Kč s DPH (39 932 824,32 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  44 292 145,83 Kč s DPH (35 936 225,33 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)