Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Přestupní uzel Hulváky - tram. zastávky a křižovatka 28. října x Železárenská x S. Tůmy (PD+AD+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000252
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení, projektových dokumentací pro provádění stavby a plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích (dále jen "BOZP"), včetně výkonu inženýrské činnosti, autorského dozoru a zajištění funkce koordinátora BOZP, to vše pro každou stavbu zvlášť "Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky" a "Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě", v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava.
 • Předpokládaná hodnota
  8 095 730,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  6.3.2017 11:41:30
 • Poslední změna
  2.5.2023 11:24:45, Lucie Kožaná
 • Lhůta pro podání nabídek
  6.4.2017 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Lenka Jurníčková, tel: 599442035, ljurnickova@ostrava.cz
 • Další informace
  U této veřejné zakázky se předpokládá spolufinancování ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
42767377 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. CZ 6 986 540,00 Kč s DPH 5 774 000,00 Kč bez DPH
48391531 Společnost Projekt 2010, s.r.o.-SHB a.s. - PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY CZ 7 840 800,00 Kč s DPH 6 480 000,00 Kč bez DPH Projekt 2010, s.r.o., společník 1, IČO: 48391531; SHB, akciová společnost, společník 2, IČO: 25324365

Jedná se o sdružení účastníků.

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Společnost Projekt 2010, s.r.o.-SHB a.s. - PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY, IČ: 48391531, CZ
 • Nabídková cena
  7 840 800,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  20.6.2017 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  8 135 556,00 Kč s DPH (6 723 600,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2022
  1 096 066,40 Kč s DPH (905 840,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  529 980,00 Kč s DPH (438 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  115 869,60 Kč s DPH (95 760,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Dodatek_1375D1_2019.pdf (pdf, 437.32 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/0b4568125ed6c3f/5d1b627b52302Dodatek-1375D1-2019.pdf
  uveřejněno 2.7.2019 15:56:27 uživatelem Ing. Ivana Růžičková
 • SMLOUVA_1375_2017.pdf (pdf, 1.09 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/76d30bd3dcaefc9/5949298024f66SMLOUVA-1375-2017.pdf
  uveřejněno 20.6.2017 15:56:29 uživatelem Ing. Lenka Jurníčková

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)