Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Kanalizace Polanka n. O., 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná (PA+AD+BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000263
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavby ve věcném rozsahu společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení) a stavebního povolení a dopracování této dokumentace do úrovně dokumentace pro provádění stavby, vše pro stavbu "Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná" v k.ú. Polanka n. Odrou, obec Ostrava. Součástí předmětu veřejné zakázky je výkon autorského dozoru a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho následné aktualizace.
 • Předpokládaná hodnota
  3 525 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  14.12.2017 15:08:54
 • Poslední změna
  30.3.2023 13:32:23, Lucie Kožaná
 • Lhůta pro podání nabídek
  8.1.2018 14:00:00
 • Kontaktní osoba
  Andrea Laslopová, tel: +420 599 443 339, alaslopova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
00577758 KONEKO, spol. s r.o. CZ 3 211 340,00 Kč s DPH 2 654 000,00 Kč bez DPH
43987311 PIPS SK s.r.o. CZ 2 710 400,00 Kč s DPH 2 240 000,00 Kč bez DPH
48391531 Projekt 2010, s.r.o. CZ 3 872 000,00 Kč s DPH 3 200 000,00 Kč bez DPH
26475081 Sweco Hydroprojekt a.s. CZ 2 329 250,00 Kč s DPH 1 925 000,00 Kč bez DPH
47116901 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. CZ 3 809 080,00 Kč s DPH 3 148 000,00 Kč bez DPH
46580514 IGEA s.r.o. CZ 1 404 810,00 Kč s DPH 1 161 000,00 Kč bez DPH

Nabídka byla vyřazena z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, CZ
 • Nabídková cena
  2 329 250,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  9.4.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  2 329 250,00 Kč s DPH (1 925 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  2 329 250,00 Kč s DPH (1 925 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  1 766 600,00 Kč s DPH (1 460 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  484 000,00 Kč s DPH (400 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva-1358-2018.pdf (pdf, 1.75 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/a067a37563370de/5acf59ce9e9c2Smlouva-1358-2018.pdf
  uveřejněno 12.4.2018 15:06:34 uživatelem Ing. Tomáš Smolík

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)