Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Propojení Francouzská - Rudná (DÚR + IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000001
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Propojení Francouzská - Rudná“, v k. ú. Poruba a k. ú. Svinov, obec Ostrava (dále též „stavba“), vč. výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí.
  Jedná se o výstavbu přímého propojení MÚK na sil. I/11 (ul. Rudná) s křižovatkou Francouzská – Nad Porubkou, s přestavbou této křižovatky na čtyřramennou okružní křižovatku.
  Součástí předmětu veřejné zakázky je posouzení vlivu stavby na životní prostředí, zpracování hlukové, rozptylové a emisní studie, zpracování světelného výpočtu v rámci návrhu veřejného osvětlení, provedení geodetického zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) a provedení veškerých průzkumných prací nezbytných pro realizaci stavby.
 • Předpokládaná hodnota
  1 811 642,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.1.2018 16:20:28
 • Poslední změna
  3.5.2023 08:59:54, Lucie Kožaná
 • Lhůta pro podání nabídek
  8.2.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
42767377 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. CZ 2 117 500,00 Kč s DPH 1 750 000,00 Kč bez DPH
25324365 SHB, akciová společnost CZ 2 165 900,00 Kč s DPH 1 790 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ: 42767377, CZ
 • Nabídková cena
  2 117 500,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  1.3.2018 09:00:00
 • Cena dle smlouvy
  2 117 500,00 Kč s DPH (1 750 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2022
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  1 129 656,00 Kč s DPH (933 600,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Dodatek_0563D1_2020.pdf (pdf, 161.08 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/0d928d4bf8ce0ff/601cf6c7db4a6Dodatek-0563D1-2020.pdf
  uveřejněno 5.2.2021 08:42:20 uživatelem Ing. Ivana Růžičková
 • SMLOUVA_0563_2018.pdf (pdf, 621.7 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/ab4f4c10bf22aa3/5a97c2b0ce0f8SMLOUVA-0563-2018.pdf
  uveřejněno 1.3.2018 10:07:04 uživatelem Ing. Ivana Růžičková

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)