Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Hasičská zbrojnice Pustkovec

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000035
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Realizace stavby „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ v k. ú. Pustkovec a k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava. Jedná se o novostavbu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Novostavba je navržena jako dvoupodlažní objekt s garážováním zásahových vozidel včetně technického a sociálního zázemí. Součástí stavby je výstavba inženýrských sítí (mimo Elektropřípojky - SO 05 a Přeložky vedení CETIN, datová přípojka - SO 06), zpevněných ploch vč. oplocení, úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy.
  Součástí plnění předmětu této veřejné zakázky je také zajištění následné péče o vysazenou zeleň po dobu 3 let.
 • Předpokládaná hodnota
  20 892 598,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  21.3.2018 09:48:06
 • Poslední změna
  11.3.2021 14:43:01, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  23.5.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26807947 BDSTAV MORAVA s.r.o. CZ 24 199 998,79 Kč s DPH 19 999 999,00 Kč bez DPH
27800466 BYSTROŇ Group a.s. CZ 22 304 364,80 Kč s DPH 18 433 359,34 Kč bez DPH
25873261 INTOZA s.r.o. CZ 23 953 841,00 Kč s DPH 19 796 563,00 Kč bez DPH
00560383 KVAZAR akciová společnost CZ 23 562 471,57 Kč s DPH 19 473 117,00 Kč bez DPH
42864771 MORYS s.r.o. CZ 22 200 873,96 Kč s DPH 18 347 829,72 Kč bez DPH
27762157 MŽT Stavitelství, a.s. CZ 23 666 343,57 Kč s DPH 19 558 961,63 Kč bez DPH
47671416 NOSTA, s.r.o. CZ 24 014 255,32 Kč s DPH 19 846 492,00 Kč bez DPH
46342796 OHL ŽS, a.s. CZ 26 749 784,09 Kč s DPH 22 107 259,58 Kč bez DPH
45192464 Ridera Stavební a.s. CZ 26 213 375,37 Kč s DPH 21 663 946,59 Kč bez DPH
64617874 STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. CZ 23 702 687,58 Kč s DPH 19 588 998,00 Kč bez DPH
44739494 Stavos Stavba a.s. CZ 22 193 682,76 Kč s DPH 18 341 886,58 Kč bez DPH
05546711 VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. CZ 26 803 405,41 Kč s DPH 22 151 574,72 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Stavos Stavba a.s., IČ: 44739494, CZ
 • Nabídková cena
  22 193 682,76 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  23.7.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  22 228 563,06 Kč s DPH (18 370 713,27 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  22 228 563,06 Kč s DPH (18 370 713,27 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)