Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Upgrade a rozšíření diskové kapacity primárního datového úložiště

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000071
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a zprovoznění řešení pro ukládání a zálohování dat a dále také převedení vybraných dat, dokumentace skutečného provedení, zaškolení administrátorů a servisní podpora dodaného řešení pro potřeby statutárního města Ostravy (dále jen „SMO“). Konkrétně se jedná o:
  • výkonový upgrade a rozšíření diskové kapacity pro primární data,
  • zabezpečení dostupnosti provozních dat a aplikací provozem ve dvou vzdálených lokalitách s odolností proti výpadku celé jedné lokality bez narušení provozu,
  • inovace systému zálohování a rozšíření diskové kapacity pro zálohování a dlouhodobé ukládání dat,
  • zavedení systému pro monitoring výkonu datových úložišť a související infrastruktury.
 • Předpokládaná hodnota
  9 890 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  14.5.2018 12:51:21
 • Poslední změna
  6.3.2019 08:20:58, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  18.6.2018 14:00:00
 • Kontaktní osoba
  Jan Lasevič, tel: 599442356, jlasevic@ostrava.cz
 • Další informace
  Předmětem návrhu je upgrade a rozšíření řešení pro ukládání a zálohování dat v páteřní IT infrastruktuře SMO s ohledem na již existující datová úložiště zadavatele. Součástí navrhovaného řešení bude zajištění vysoké dostupnosti dat uložených v primárních úložištích, odolnosti systému proti výpadku celé lokality, modifikace systému zálohování uložených dat technologicky progresivním a podporovaným systémem plně provázaným s datovými úložišti a konsolidace dat z hlediska jejich managementu. Výsledné řešení musí splňovat aktuální výkonnostní a funkční požadavky, ale musí také umožňovat pokrytí předpokládaného růstu požadavků na interní IT aplikace SMO v budoucnu.
  Účelem realizace zakázky je upgrade a rozšíření primárních datových úložišť tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost dat, zvýšení výkonu a rozšíření diskové kapacity, a to s plnou podporou výrobce na další období. Řešení musí být plně kompatibilní se stávajícím prostředím, se kterým bude integrováno, a musí také maximálně využít komponenty současného řešení tam, kde je to vhodné. Ochranu dat bude zajišťovat modifikovaný integrovaný systém zálohování, kde rovněž dojde k upgradu a rozšíření úložišť pro zálohy a dlouhodobé ukládání dat.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25344609 CDC Data s.r.o. CZ 12 754 610,00 Kč s DPH 10 541 000,00 Kč bez DPH
24799629 Proact Czech Republic, s.r.o. CZ 11 731 071,00 Kč s DPH 9 695 100,00 Kč bez DPH
02301245 STORAGE ONE, a.s. CZ 11 834 405,00 Kč s DPH 9 780 500,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Proact Czech Republic, s.r.o., IČ: 24799629, CZ
 • Nabídková cena
  11 731 071,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  4.9.2018 15:44:00
 • Cena dle smlouvy
  11 731 071,00 Kč s DPH (9 695 100,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  11 731 071,00 Kč s DPH (9 695 100,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)