Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Demolice objektu Sokolská

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000128
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace demolice objektu na ulici Sokolská třída 2641/62, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle projektové dokumentace bouracích prací s názvem stavby „Demolice objektu Sokolská třída 2641/62 a přeložka předávací stanice PS 411“ zpracované společností SPAN s.r.o., IČO: 47153521, se sídlem: Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava v 07/2017.
  Jedná se o demolici obytného objektu (SO 01) se zachováním jeho přízemní části, která bude stavebně upravena (SO 02) bez rozšíření zastavěné části a do níž bude přeložena předávací stanice nacházející se v současné době v demolovaném objektu. Součástí stavebních úprav je napojení objektu na kanalizaci, vodu a elektro - toto napojení je vedeno v zastavěné části demolovaného objektu. Do nově vzniklé předávací stanice budou přivedeny primární a následně odvedeny sekundární rozvody tepla (SO 03). Primární rozvody budou napojeny ve stávající šachtici a sekundární rozvody budou napojeny na stávající rozvody.
 • Předpokládaná hodnota
  15 333 656,49 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  19.6.2018 15:56:44
 • Poslední změna
  2.12.2019 10:29:19, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  20.7.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Kamila Vasilová, tel: 599442345, kvasilova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47676175 AWT Rekultivace a.s. CZ 15 644 042,04 Kč s DPH 12 928 960,36 Kč bez DPH
00575381 DAV, a.s. CZ 12 099 898,00 Kč s DPH 9 999 916,00 Kč bez DPH
25397087 PB SCOM s.r.o. CZ 7 988 750,73 Kč s DPH 6 602 273,33 Kč bez DPH
27633896 POLANSKÝ GROUP a.s. CZ 8 323 192,71 Kč s DPH 6 878 671,66 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  PB SCOM s.r.o., IČ: 25397087, CZ
 • Nabídková cena
  7 988 750,73 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  25.9.2018 13:03:00
 • Cena dle smlouvy
  8 042 329,30 Kč s DPH (6 646 553,10 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  2 475 621,75 Kč s DPH (2 045 968,39 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  461 024,23 Kč s DPH (381 011,76 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)