Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce čerpadel na ÚČOV

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000149
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Realizace stavby "Rekonstrukce čerpadel velké cirkulace VN na ÚČOV v Ostravě - Přívoze".
  Jedná se o výměnu 3 ks čerpadel velké cirkulace vyhnívacích nádrží a instalaci macerátoru před nová čerpadla. Montážní a stavební činnost bude probíhat za provozu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) v budově kalového hospodářství.
 • Předpokládaná hodnota
  5 250 700,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  20.6.2018 10:44:49
 • Poslední změna
  26.2.2019 08:56:09, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  4.7.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
19010591 KUNST, spol. s r.o. CZ 6 798 386,00 Kč s DPH 5 618 501,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  KUNST, spol. s r.o., IČ: 19010591, CZ
 • Nabídková cena
  6 798 386,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  23.7.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  6 798 386,00 Kč s DPH (5 618 501,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  6 798 386,00 Kč s DPH (5 618 501,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva_2693_2018.pdf (pdf, 937.46 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/b1baa0efb9e1909/5b59b0460afc7Smlouva-2693-2018.pdf
  uveřejněno 26.7.2018 13:28:23 uživatelem Ing. Ivana Růžičková

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)