Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova - PD+AD+IČ

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000151
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumných prací, vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a soupisu prací a položkových rozpočtů, a dále výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby - majetkoprávní - vlastnické vztahy a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby, to vše v rámci stavby "Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova", k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
 • Předpokládaná hodnota
  1 645 006,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  19.9.2016 15:18:12
 • Poslední změna
  5.4.2022 08:05:56, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  4.10.2016 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Petra Macháčková, tel: 599442398, pmachackova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
43987311 PIPS SK s.r.o. SK 858 858,00 Kč s DPH 709 800,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  PIPS SK s.r.o., IČ: 43987311, SK
 • Nabídková cena
  858 858,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  24.11.2016 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  1 088 758,00 Kč s DPH (899 800,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  326 458,00 Kč s DPH (269 800,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  653 400,00 Kč s DPH (540 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2016
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)