Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Multifunkční parkovací dům u MNO - DÚR a IČ

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000237
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu "Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava p.o." v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
 • Předpokládaná hodnota
  3 830 423,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  11.1.2017 08:15:32
 • Poslední změna
  31.5.2021 09:03:53, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  1.2.2017 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Aleš Horák, tel: 599443012 , ahorak@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25764314 Arch.Design, s.r.o. CZ 3 968 800,00 Kč s DPH 3 280 000,00 Kč bez DPH
26817853 KANIA a.s. CZ 2 226 400,00 Kč s DPH 1 840 000,00 Kč bez DPH
42767377 Společnost „Parkovací dům MNO“ CZ 3 347 344,00 Kč s DPH 2 766 400,00 Kč bez DPH DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377 a VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO: 60193280

Jedná se o sdružení účastníků.

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  KANIA a.s., IČ: 26817853, CZ
 • Nabídková cena
  2 226 400,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  26.4.2017 10:00:00
 • Cena dle smlouvy
  2 226 400,00 Kč s DPH (1 840 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  423 427,00 Kč s DPH (349 939,66 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  2 226 400,00 Kč s DPH (1 840 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • SMLOUVA_1274_2017.pdf (pdf, 899.53 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/76acbf4caaed33c/59008e8ddd220SMLOUVA-1274-2017.pdf
  uveřejněno 26.4.2017 14:12:16 uživatelem Ing. Aleš Horák

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)