Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Revitalizace Pustkoveckého údolí (PD+AD+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000190
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro vydání stavebního(ch) povolení a dokumentace pro provádění stavby v rámci stavby "Revitalizace Pustkoveckého údolí", v k.ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava.
  Dokumentace budou zpracovány podle investičního záměru zpracovaného společností ATELIER FONTES, s.r.o., IČO: 63486466, se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno.
 • Předpokládaná hodnota
  1 915 569,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  18.10.2017 09:55:05
 • Poslední změna
  10.5.2022 07:56:34, Ing. Simona Wroblowská
 • Lhůta pro podání nabídek
  6.11.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Lenka Jurníčková, tel: 599442035, ljurnickova@ostrava.cz
 • Další informace
  U této veřejné zakázky se předpokládá financování v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny (pro část I. Revitalizace Pustkoveckého potoka) a Specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (pro část III. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí).

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
28597044 AGPOL s.r.o. CZ 1 233 232,00 Kč s DPH 1 019 200,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, CZ
 • Nabídková cena
  1 233 232,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  22.11.2017 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  2 017 487,45 Kč s DPH (1 667 345,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  317 020,00 Kč s DPH (262 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Dodatek_2_3360D2_2022.pdf (pdf, 1.9 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/b37c30201f73f14/6279fe55df5f33360D2-2022-OI-Redigovano.pdf
  uveřejněno 10.5.2022 07:56:34 uživatelem Ing. Simona Wroblowská
 • Dodatek_3360D1_2018.pdf (pdf, 551.62 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/a18f00665ce8623/5b47015299227Dodatek-3360D1-2018.pdf
  uveřejněno 12.7.2018 09:20:59 uživatelem Ing. Ivana Růžičková
 • SMLOUVA_3360_2017.pdf (pdf, 1.03 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/46802a44259755d/5a1c0a97821a5SMLOUVA-3360-2017.pdf
  uveřejněno 27.11.2017 13:52:52 uživatelem Ing. Lenka Jurníčková

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)