Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000094
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka neukončena
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby "LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů", v k.ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zak. č. 03/18 zpracované v únoru 2018 společností PPS Kania s.r.o. se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 OSTRAVA, IČO: 26821940. Jedná se o rekonstrukci objektu Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích, která řeší zateplení obvodového pláště, včetně výměny oken a dveří a oprav balkónů. Stavba je rozdělena na pět objektů:
  SO.01 – Pavilon P
  SO.02 – Pavilon L
  SO.03 – Pavilon HB
  SO.04 – Komunikační krček
  SO.05 – Pavilon D
 • Předpokládaná hodnota
  51 161 250,41 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  7.6.2018 11:34:49
 • Poslední změna
  24.8.2018 13:17:33, Ing. Andrea Laslopová
 • Lhůta pro podání nabídek
  5.9.2018 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Andrea Laslopová, tel: +420 599 443 339, alaslopova@ostrava.cz
 • Další informace
  Veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu "Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice", registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008182, spolufinancovaného z dotačních prostředků Evropské unie (Fond soudržnosti) v rámci 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Dokumenty

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)