Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Čerpací stanice Dubí - připojení VN

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000080
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "OVAK Prameniště Dubí -přeložka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodů NN 0,4 kV", v k.ú. Svinov, obec Ostrava. V rámci této stavby dojde k vybudování kabelové VN přípojky 22 kV, kioskové trafostanice 22/0,4 kV a kabelových rozvodů NN 0,4 kV.
 • Předpokládaná hodnota
  4 709 722,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  4.6.2015 12:27:25
 • Poslední změna
  8.6.2021 07:21:52, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  15.6.2015 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Fatková, tel: 599442373 , ifatkova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
42767857 ELSPOL spol s r.o. CZ 4 835 327,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  ELSPOL spol s r.o., IČ: 42767857, CZ
 • Nabídková cena
  4 835 327,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  4 835 327,44 Kč s DPH (3 996 138,38 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  4 835 327,45 Kč s DPH (3 996 138,38 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)