Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce vily Na Zapadlém č.p. 1674 - PD+BOZP+AD+IČ

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000210
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění všech pravomocných stavebních povolení, autorského dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby, to vše pro stavbu "Rekonstrukce vily Na Zapadlém č.p. 1674", k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
 • Předpokládaná hodnota
  2 320 738,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  11.1.2017 13:48:02
 • Poslední změna
  5.4.2022 08:04:57, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  1.2.2017 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Petra Macháčková, tel: 599442398, pmachackova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25368931 ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. CZ 2 273 590,00 Kč s DPH 1 879 000,00 Kč bez DPH
29263140 Ateliér Velehradský, s. r. o. CZ 1 736 350,00 Kč s DPH 1 435 000,00 Kč bez DPH
05725674 CHVÁLEK ATELIER s.r.o. CZ 2 416 370,00 Kč s DPH 1 997 000,00 Kč bez DPH
12658391 Ing. arch. Tomáš Šonovský CZ 1 851 300,00 Kč s DPH 1 530 000,00 Kč bez DPH
41033078 MARPO s.r.o. CZ 1 984 400,00 Kč s DPH 1 640 000,00 Kč bez DPH
27086631 Masák & Partner s.r.o. CZ 2 620 860,00 Kč s DPH 2 166 000,00 Kč bez DPH
26821940 PPS Kania s.r.o. CZ 1 482 250,00 Kč s DPH 1 225 000,00 Kč bez DPH
25849204 TECHNICO Opava s.r.o. CZ 1 802 900,00 Kč s DPH 1 490 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  PPS Kania s.r.o., IČ: 26821940, CZ
 • Nabídková cena
  1 482 250,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  2.5.2017 08:30:00
 • Cena dle smlouvy
  1 482 250,00 Kč s DPH (1 225 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  1 397 550,00 Kč s DPH (1 155 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)