Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Přednádraží Ostrava - Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní (PD+AD+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000045
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci akce „Přednádraží Ostrava - Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní“, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení, výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby a vypracování plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně průběžné aktualizace při přípravě projektových dokumentací.
 • Předpokládaná hodnota
  1 923 137,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  21.4.2017 11:35:49
 • Poslední změna
  3.5.2023 08:57:33, Lucie Kožaná
 • Lhůta pro podání nabídek
  9.5.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martina Bittová, tel: 599442074 , mbittova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
48391531 Projekt 2010, s.r.o. CZ 2 238 500,00 Kč s DPH 1 850 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Projekt 2010, s.r.o., IČ: 48391531, CZ
 • Nabídková cena
  2 238 500,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  20.6.2017 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  2 238 500,00 Kč s DPH (1 850 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2022
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  326 700,00 Kč s DPH (270 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva-1838-2017.pdf (pdf, 569.61 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/ceee76fc5227732/5954e1265fe31Smlouva-1838-2017.pdf
  uveřejněno 29.6.2017 13:15:01 uživatelem Ing. Martina Bittová

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)