Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

MNO – Modernizace pavilonu E2 (PD+AD+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000197
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného stavebního povolení a výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby "Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2", v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
  Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr, který zpracovala společnost PPS Kania s.r.o. se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940, v červenci 2017.
 • Předpokládaná hodnota
  11 217 500,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  9.10.2017 07:46:32
 • Poslední změna
  25.7.2023 12:19:20, Ing. Martina Bittová
 • Lhůta pro podání nabídek
  16.11.2017 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martina Bittová, tel: 599442074 , mbittova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26920522 Adam Rujbr Architects s.r.o. CZ 13 189 000,00 Kč s DPH 10 900 000,00 Kč bez DPH
47916621 ATELIER PENTA v.o.s. CZ 11 845 900,00 Kč s DPH 9 790 000,00 Kč bez DPH
29220785 Projektová společnost MNO CZ 13 065 580,00 Kč s DPH 10 798 000,00 Kč bez DPH LT Projekt a.s. a PPS Kania s.r.o.

Jedná se o sdružení účastníků.

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Projektová společnost MNO, IČ: 29220785, CZ
 • Nabídková cena
  13 065 580,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  19.3.2018 12:35:00
 • Cena dle smlouvy
  14 573 240,00 Kč s DPH (12 044 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  13 254 340,00 Kč s DPH (10 981 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)