Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

EXPO REAL Mnichov 2018

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000125
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s konáním mezinárodního veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO REAL 2018 ve dnech 8. až 10. října 2018 v Mnichově v Německu (dále též „veletrh“), na kterém se statutární města Brno a Ostrava a hlavní město Praha budou prezentovat spolu s Jihomoravským a Moravskoslezským krajem ve společné expozici (dále též „stánek“). Zajištění plochy ani náklady za její pronájem nejsou součástí této veřejné zakázky.
  Rozsah plnění:
  a) zpracování prováděcí dokumentace pro expozici;
  b) služby zajišťované před zahájením veletrhu (zejména zajištění dopravy materiálu na veletrh; zajištění výstavby stánku, včetně montáže technického vybavení a přípojek; pojištění);
  c) nájem expozice;
  d) služby zajišťované v průběhu veletrhu (zejména technický dozor a kompletní úklid stánku);
  e) služby zajišťované po skončení veletrhu (zejména demontáž stánku a technického vybavení).
 • Předpokládaná hodnota
  3 400 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  5.6.2018 13:35:04
 • Poslední změna
  23.1.2019 10:47:29, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  22.6.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Kamila Vasilová, tel: 599442345, kvasilova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26273896 Sun Drive s.r.o. CZ 3 862 925,00 Kč s DPH 3 192 500,00 Kč bez DPH
25582518 Veletrhy Brno, a.s. CZ 3 953 554,00 Kč s DPH 3 267 400,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Sun Drive s.r.o., IČ: 26273896, CZ
 • Nabídková cena
  3 862 925,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  24.8.2018 10:15:00
 • Cena dle smlouvy
  3 862 925,00 Kč s DPH (3 192 500,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  3 862 925,00 Kč s DPH (3 192 500,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)