Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2019

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000196
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ano
 • Předmět
  Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu ust. § 50 energetického zákona a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.
  Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 zákona na tři (3) následující samostatné části dle povahy předmětu veřejné zakázky, tj. dle jednotlivých kategorií odběrů pověřujících zadavatelů:
  Část 1 - Dodávka elektřiny v hladině NN
  Část 2 - Dodávka elektřiny v hladině NN (veřejné osvětlení) pro pověřujícího zadavatele Ostravské komunikace, a.s.
  Část 3 - Dodávka elektřiny v hladině VN.
 • Datum uveřejnění
  25.7.2018 13:18:11
 • Poslední změna
  4.3.2020 07:28:32, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  27.8.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Blanka Dosedělová, tel: +420 603 169 816, blanka.dosedelova@tendersystems.cz

Dokumenty

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

Seznam částí zakázky

 • Pořadové číslo části
  1
 • Název části zakázky
  Dodávka elektřiny v hladině NN
 • Druh části VZ
  Dodávky
 • Stav části řízení
  část VZ byla zadána

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
24128376 Amper Market, a.s. CZ 33 560 780,03 Kč s DPH 27 736 181,84 Kč bez DPH
22795090 Český Energetický Dodavatel a.s. CZ 29 062 831,60 Kč s DPH 24 018 869,09 Kč bez DPH
60193913 ČEZ Prodej, s.r.o. CZ 31 498 170,42 Kč s DPH 26 031 545,80 Kč bez DPH
00565342 CONTE spol. s r.o. CZ 31 132 655,07 Kč s DPH 25 729 467,00 Kč bez DPH
26078201 E.ON Energie, a.s. CZ 32 573 825,81 Kč s DPH 26 920 517,20 Kč bez DPH
60193913 Pražská energetika, a.s. CZ 32 243 935,65 Kč s DPH 26 647 880,70 Kč bez DPH
60193492 Pražská plynárenská, a.s. CZ 29 089 259,10 Kč s DPH 24 040 710,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Český Energetický Dodavatel a.s., IČ: 22795090, CZ
 • Nabídková cena
  29 062 831,60 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  17.12.2018 09:15:00
 • Cena dle smlouvy
  29 062 831,60 Kč s DPH (24 018 869,09 Kč bez DPH)
 • Pořadové číslo části
  2
 • Název části zakázky
  Dodávka elektřiny v hladině NN (veřejné osvětlení)
 • Druh části VZ
  Dodávky
 • Stav části řízení
  část VZ byla zadána

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
24128376 Amper Market, a.s. CZ 31 379 586,06 Kč s DPH 25 933 542,20 Kč bez DPH
22795090 Český Energetický Dodavatel a.s. CZ 27 717 519,37 Kč s DPH 22 907 040,80 Kč bez DPH
27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. CZ 27 721 668,70 Kč s DPH 22 910 470,00 Kč bez DPH
00565342 CONTE spol. s r.o. CZ 34 235 602,06 Kč s DPH 28 293 886,00 Kč bez DPH
26078201 E.ON Energie, a.s. CZ 31 668 935,54 Kč s DPH 26 172 674,00 Kč bez DPH
60193913 Pražská energetika, a.s. CZ 32 280 473,61 Kč s DPH 26 678 077,36 Kč bez DPH
60193492 Pražská plynárenská, a.s. CZ 32 760 967,80 Kč s DPH 27 075 180,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Český Energetický Dodavatel a.s., IČ: 22795090, CZ
 • Nabídková cena
  27 717 519,37 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  17.12.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  27 717 519,37 Kč s DPH (22 907 040,80 Kč bez DPH)
 • Pořadové číslo části
  3
 • Název části zakázky
  Dodávka elektřiny v hladině VN
 • Druh části VZ
  Dodávky
 • Stav části řízení
  část VZ byla zadána

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
24128376 Amper Market, a.s. CZ 66 133 930,01 Kč s DPH 54 656 140,50 Kč bez DPH
22795090 Český Energetický Dodavatel a.s. CZ 78 338 722,96 Kč s DPH 64 742 746,25 Kč bez DPH
27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. CZ 63 980 143,01 Kč s DPH 52 876 151,25 Kč bez DPH
00565342 CONTE spol. s r.o. CZ 65 458 232,13 Kč s DPH 54 097 712,50 Kč bez DPH
26078201 E.ON Energie, a.s. CZ 64 191 298,60 Kč s DPH 53 050 660,00 Kč bez DPH
60193913 Pražská energetika, a.s. CZ 66 302 854,48 Kč s DPH 54 795 747,50 Kč bez DPH
60193492 Pražská plynárenská, a.s. CZ 63 346 676,25 Kč s DPH 52 352 625,00 Kč bez DPH
28602455 TAURON Czech Energy s.r.o. CZ 70 737 121,81 Kč s DPH 58 460 431,25 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, CZ
 • Nabídková cena
  63 346 676,25 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  17.12.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  63 346 676,25 Kč s DPH (52 352 625,00 Kč bez DPH)