Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Čtyřlístek II. etapa transformace (PD+AD+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000006
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektových dokumentací pro vydání územních rozhodnutí, projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení, projektových dokumentací pro provádění staveb a projektových dokumentací vnitřního vybavení (dále jen „projektové dokumentace“) v rámci akce „Čtyřlístek II. etapa transformace“, na vybraných lokalitách města Ostravy:
  - OSTRAVA LHOTKA – p.č. 374/1;
  - OSTRAVA SLEZSKÁ OSTRAVA – p.č. 4482/1, 4482/4;
  - OSTRAVA SVINOV (I) – p.č. 3461/1, 530/57;
  - OSTRAVA SVINOV (II) – p.č. 242/1;
  - OSTRAVA ZÁBŘEH – VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY – p.č. 487/3.
  Součástí předmětu veřejné zakázky je dále výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy staveb pro vydání pravomocných územních rozhodnutí a pravomocných stavebních povolení, výkon autorského dozoru po dobu realizace staveb a vypracování plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně průběžné aktualizace (dále jen "BOZP") při přípravě projektových dokumentací.
 • Předpokládaná hodnota
  1 500 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  1.2.2017 12:39:11
 • Poslední změna
  10.2.2021 13:11:18, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  13.2.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Lenka Jurníčková, tel: 599442035, ljurnickova@ostrava.cz
 • Další informace
  U této veřejné zakázky se předpokládá spolufinancování ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu administrovaného prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
72978325 Ing. Štěpán Šňupárek CZ 1 282 600,00 Kč s DPH 1 060 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Ing. Štěpán Šňupárek, IČ: 72978325, CZ
 • Nabídková cena
  1 282 600,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  6.4.2017 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  1 282 600,00 Kč s DPH (1 060 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 282 600,00 Kč s DPH (1 060 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)