Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2019

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000197
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ano
 • Předmět
  Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ve smyslu ust. § 72 zákona č. 458/2000 energetického zákona a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.
  Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 zákona na tři (3) následující samostatné části dle povahy předmětu veřejné zakázky, tj. dle jednotlivých kategorií odběrů pověřujících zadavatelů:
  Část 1 - Dodávka zemního plynu v kategorii MO
  Část 2 - Dodávka zemního plynu v kategorii SO
  Část 3 - Dodávka zemního plynu v kategorii VO pro pověřujícího zadavatele Dopravní podnik Ostrava a.s.
 • Datum uveřejnění
  26.7.2018 11:18:22
 • Poslední změna
  6.3.2020 10:08:01, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  27.8.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Blanka Dosedělová, tel: +420 603 169 816, blanka.dosedelova@tendersystems.cz

Dokumenty

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

Seznam částí zakázky

 • Pořadové číslo části
  1
 • Název části zakázky
  Dodávka zemního plynu v kategorii MO
 • Druh části VZ
  Dodávky
 • Stav části řízení
  část VZ byla zadána

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
24128376 Amper Market, a.s. CZ 35 844 571,13 Kč s DPH 29 623 612,50 Kč bez DPH
27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. CZ 34 371 344,70 Kč s DPH 28 406 070,00 Kč bez DPH
00565342 CONTE spol. s r.o. CZ 37 133 538,75 Kč s DPH 30 688 875,00 Kč bez DPH
26078201 E.ON Energie, a.s. CZ 33 585 713,96 Kč s DPH 27 756 788,40 Kč bez DPH
49903209 innogy Energie, s.r.o. CZ 32 849 185,15 Kč s DPH 27 148 086,90 Kč bez DPH
28262026 LAMA energy a.s. CZ 34 801 281,90 Kč s DPH 28 761 390,00 Kč bez DPH
60193492 Pražská plynárenská, a.s. CZ 34 370 853,67 Kč s DPH 28 405 664,19 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, CZ
 • Nabídková cena
  34 370 853,67 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  17.12.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  34 370 853,67 Kč s DPH (28 405 664,19 Kč bez DPH)
 • Pořadové číslo části
  2
 • Název části zakázky
  Dodávka zemního plynu v kategorii SO
 • Druh části VZ
  Dodávky
 • Stav části řízení
  ukončeno plnění smlouvy části VZ

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
24128376 Amper Market, a.s. CZ 15 918 518,00 Kč s DPH 13 155 800,00 Kč bez DPH
00565342 CONTE spol. s r.o. CZ 15 279 503,21 Kč s DPH 12 627 688,60 Kč bez DPH
26078201 E.ON Energie, a.s. CZ 15 554 666,16 Kč s DPH 12 855 096,00 Kč bez DPH
28262026 LAMA energy a.s. CZ 15 054 369,88 Kč s DPH 12 441 628,00 Kč bez DPH
60193492 Pražská plynárenská, a.s. CZ 15 076 883,21 Kč s DPH 12 460 234,06 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  LAMA energy a.s., IČ: 28262026, CZ
 • Nabídková cena
  15 054 369,88 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  17.12.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  15 054 369,88 Kč s DPH (12 441 628,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  18 870 284,00 Kč s DPH (15 595 276,00 Kč bez DPH)
 • Pořadové číslo části
  3
 • Název části zakázky
  Dodávka zemního plynu v kategorii VO...
 • Druh části VZ
  Dodávky
 • Stav části řízení
  část VZ byla zadána

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
24128376 Amper Market, a.s. CZ 0,88 Kč s DPH 0,88 Kč bez DPH Nabídková cena=Smluvní koeficient KS v EUR/MWh
00565342 CONTE spol. s r.o. CZ 1,08 Kč s DPH 1,08 Kč bez DPH Nabídková cena=Smluvní koeficient KS v EUR/MWh
26078201 E.ON Energie, a.s. CZ 2,15 Kč s DPH 2,15 Kč bez DPH Nabídková cena=Smluvní koeficient KS v EUR/MWh
28262026 LAMA energy a.s. CZ 0,90 Kč s DPH 0,90 Kč bez DPH Nabídková cena=Smluvní koeficient KS v EUR/MWh
60193492 Pražská plynárenská, a.s. CZ 1,40 Kč s DPH 1,40 Kč bez DPH Nabídková cena=Smluvní koeficient KS v EUR/MWh

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Amper Market, a.s., IČ: 24128376, CZ
 • Nabídková cena
  0,88 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  17.12.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  35 090 000,00 Kč s DPH (29 000 000,00 Kč bez DPH)