Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2019

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000197
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka neukončena
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ano
 • Předmět
  Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ve smyslu ust. § 72 zákona č. 458/2000 energetického zákona a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.
  Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 zákona na tři (3) následující samostatné části dle povahy předmětu veřejné zakázky, tj. dle jednotlivých kategorií odběrů pověřujících zadavatelů:
  Část 1 - Dodávka zemního plynu v kategorii MO
  Část 2 - Dodávka zemního plynu v kategorii SO
  Část 3 - Dodávka zemního plynu v kategorii VO pro pověřujícího zadavatele Dopravní podnik Ostrava a.s.
 • Datum uveřejnění
  26.7.2018 11:18:22
 • Poslední změna
  26.7.2018 11:18:22, Ing. Ivana Růžičková
 • Lhůta pro podání nabídek
  27.8.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Blanka Dosedělová, tel: +420 603 169 816, blanka.dosedelova@tendersystems.cz

Dokumenty

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

Seznam částí zakázky