Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000212
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  soutěž o návrh
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem je užší soutěž o návrh, jejímž účelem je nalezení a ocenění nejvhodnějšího řešení předmětu soutěže - KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY, a vybrání účastníka/ů, s nimiž bude mít zadavatel v úmyslu v jednacím řízení bez uveřejnění jednat o zadání následné veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací, a to včetně vypracování všech souvisejících podkladů a zajištění činností potřebných pro realizaci stavby Koncertní haly města Ostravy (příprava zakázky, studie stavby, autorský dozor apod.).
 • Předpokládaná hodnota
  8 250 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.8.2018 14:19:12
 • Poslední změna
  9.2.2021 11:52:13, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  21.9.2018 23:59:00
 • Kontaktní osoba
  Kateřina Richterová, tel: 599443018, krichterova@ostrava.cz
 • Další informace
  Protokoly ze soutěže, soutěžní návrhy a další dokumenty jsou ke stažení na:/Competition reports, competition proposals and other documents are available on the download link:

  https://ulozna.ostrava.cz/data/public/d49b29.php

Dokumenty

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)