Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000212
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka neukončena
 • Specifikace zadávacího řízení
  soutěž o návrh
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem je užší soutěž o návrh, jejímž účelem je nalezení a ocenění nejvhodnějšího řešení předmětu soutěže - KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY, a vybrání účastníka/ů, s nimiž bude mít zadavatel v úmyslu v jednacím řízení bez uveřejnění jednat o zadání následné veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací, a to včetně vypracování všech souvisejících podkladů a zajištění činností potřebných pro realizaci stavby Koncertní haly města Ostravy (příprava zakázky, studie stavby, autorský dozor apod.).
 • Předpokládaná hodnota
  8 250 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.8.2018 14:19:12
 • Poslední změna
  13.12.2018 08:50:43, Kateřina Richterová
 • Lhůta pro podání nabídek
  21.9.2018 23:59:00
 • Kontaktní osoba
  Kateřina Richterová, tel: 599443018, krichterova@ostrava.cz
 • Další informace
  DALŠÍ PODKLADY (ANIMACE PRŮLETU EXTERIÉREM A INTERIÉREM KD) PRO VYZVANÉ ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE O NÁVRH / OTHER MATERIALS (THE ANIMATION OF A FLIGHT TROUGH THE EXTERIOR AND INTERIOR OF THE COMUNITY CENTRE) FOR THE CALLED ON TENDER PARTICIPANTS:

  https://ulozna.ostrava.cz/data/public/b2af52.php

  Z DŮVODU VYSKYTUJÍCÍCH SE TECHNICKÝCH CHYB U NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SOUTĚŽNÍCH PODKLADŮ JSOU VEŠKERÉ PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK DOSTUPNÉ KE STAŽENÍ TAKÉ NA INTERNETOVÉ ADRESE / DUE TO OCCURRING TECHNICAL ERRORS IN CERTAIN PARTS OF TENDER DOCUMENTS, ALL THE APPENDICES OF THE TENDERS TERMS AND CONDITIONS ARE ALSO AVAILABLE FOR DOWNLOAD AT:

  https://ulozna.ostrava.cz/data/public/1c4b72.php

  Jedná se o užší soutěž o návrh, přičemž uvedená lhůta pro podání nabídek je lhůtou pro podání žádostí o účast v soutěži. Výše uvedená předpokládaná hodnota zahrnuje ceny a náhrady výloh v soutěži.

Dokumenty

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)